Distances līgums, preču atgriešana un atteikuma tiesībasDistances līgums

 

Apstiprinot pirkumu, Jūs apstipriniet pirkuma līgumu - turpmāk Distances līgums.

Šis līgums pirkuma brīdī slēgts starp uzņēmumu „PUZZLE” SIA, Reģ. Nr. 40003896148, Juridiskā adrese:Kr. Valdemāra iela 153/2-59  (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju, kas veic pirkumu www.ratubirojs.lv interneta veikalā, (turpmāk tekstā Pircējs).

-Distances līgums paredz atteikuma tiesības

1. Jums ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no pirkuma līguma, neminot iemeslu.

2. Atteikuma tiesību izmantošana beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs, SIA PUZZLE, faktiskā adrese Rīga, Miera iela 54 LV-1013, tālruņa numuri: 67385137, e-­pasta adrese: [email protected] par lēmumu atteikties no šī līguma (skatīt SIA PUZZLE interneta vietnē www.ratubirojs.lv ievietotās veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu paraugu).

4. Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termina beigām.

5. Ja jūs atteiksieties no šī līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Jebkurā gadījumā saistībā ar šādu atmaksāšanu no jums netiks iekasēta nekāda maksa.

6. Jums preces jānodod www.ratubirojs.lv birojā Miera ielā 54, Rīgā, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk, kā likumā noteiktā kārtībā,  laikā no dienas, kad jūs mums paziņojāt savu lēmumu atteikties no šī līguma darba laikos darba dienās no 10:00 ­- 19:00, sestdienās no 10:00­ - 17:00. Termiņš būs ievērots, ja jūs preces nosūtīsiet atpakaļ uz biroja adresi Miera ielā 54, Rīgā, pirms 14 dienu termiņa beigām. Lūdzu ņemt vērā, ka preces,kas atpakaļ sūtītas pa pastu, tā kā pieņemšanas brīdī nav iespējams abām pusēm klātesot fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus, kā arī komplektācijas saturu, var sarežģīt preces novērtēšanu. Nosūtot preces uz PUZZLE biroju, izmantojot kurjerpastu, Jūs piekrītat SIA PUZZLE vienpusēji konstatētajam preces vizuālajam stāvoklim un komplektācijai uz preces sanemšanas brīdi. Turpmākās pretenzijas par to, ka tas, Jūsuprāt, neatbilst tam, ko nosūtījāt, tiks uzskatītas par nepamatotām, tāpēc rekomendējam preces nodot klātienē, Rīgā, Miera ielā 54.

7. Jums būs jāsedz ar preču atpakaļ atdošanu saistītās tiešās izmaksas.

8. Jūs esat atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču raksturu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos.

9. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

10. Jūs esat atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

11. Jūs varat izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā, sedzot:

Izdevumus par preces piegādi, kas nav SIA „PUZZLE” piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, ja prece ir iekļauta atteikumu tiesību piemērošanai, izņemot gadījumus, kas noteikti MK normatīvajos aktos un likumā paredzētos gadījumos, kas atrunāti punktā II.


II.Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības:

Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:

1. preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;

2. preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;

3. prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;

4. saskaņā ar MK 255 noteikumu 22 punkta 5 apakšpunktu ­patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ,tādām precēm, , kas paredzētas jaundzimušajiem ( autiņbiksītes, jaundzimušo drēbītes, zīdaiņu sedziņas, jaundzimušo higiēnas piederumi, šūpulīšus jaundzimušajiem, matracīšus, veļu, jaundzimušo apģērbu un citas jaundzimušajiem piemērojamas lietas, kas var radīt higiēnas drošuma kaitējumu.)

5. prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajauksies ar citām lietām;

6. atvērts šo preču iepakojums un/vai ir bojāta drošības plombe;

7. pie preces atgriešanas tiek konstatēts, ka prece ir mehāniski un/vai vizuāli bojāta;


PIRCĒJAM atgriežot iegādāto preci nepieciešams uzrādīt dokumentu, kas apstiprina pirkumu. Ja PATĒRĒTĀJS vēlas atgriezt preci, kura neatbilst distances līguma noteikumiem, tad saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.631, PATĒRĒTĀJAM jāaizpilda prasījuma pieteikuma veidlapa un jānodod atgriežamā prece pilnā komplektā.


  • Preču atgriešanu pircējam jāsedz par saviem līdzekliem.
  • Mēs neesam atbildīgi, ja prece tiek salauzta un bojāta klienta vainas dēļ.

  • Pirkuma līguma kopijas interneta veikals www.ratubirojs.lv.lv neuzglabā.
  • Lai izlabotu pasūtījuma laikā ieviesušās ievadkļūdas, lūdzu, sazinieties ar mums pa telefonu (67385137) vai sūtiet e­-pastu: [email protected]


- SIA „PUZZLE” interneta vietnē www.ratubirojs.lv ir ievietotas veidlapas par atteikuma tiesību izmantošanu. Lejupielādēt

Ievērībai -

Interneta veikalā www.ratubirojs.lv apskatāmo preču attēli var nedaudz atšķirties no piedāvātās preces. Ja Jums radušies papildus jautājumi, un, Lai precizētu  vai konkretizētu preces raksturojumu vai novērstu ar tās pasūtīšanu saistītās neskaidrības, lūdzam sazināties ar www.ratubirojs.lv pa e-pastu: [email protected]. vai pa telefonu 67385137, 29574366.